Energieneutraal in de maak

Eerder dit jaar ben ik gestart met het ontwerpproces voor een vrijstaande energieneutrale woning in het fraaie Brabantse buitengebied.
Een uitdagende opgave door de verhouding woonprogramma-haalbaar/betaalbare m3. Samen met de opdrachtverleners er in geslaagd om een ‘bescheiden’ woning te ontwerpen waarin het programma past met aandacht voor ruimtelijke kwaliteiten.

De wens van de opdrachtgevers was tevens om een energieneutrale woning te realiseren en ook dat is op papier gelukt. Het huis wordt daartoe uitgevoerd in HSB en gebouwd op een speciale funderingsvloer. Dit gecombineerd met een zorgvuldige detaillering en hoger dan vereiste Rc-waarden resulteren straks in een comfortabele en dampopen woning met een hoge luchtdichtheid en zonder koudebruggen.

Als architect streef ik er niet alleen naar om een passend ontwerp te maken waarnaar mijn opdrachtverleners uitkijken om in te gaan wonen, maar ook om mijn set tekeningen zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken opdat de vergunningverlening voorspoedig verloopt en de aannemer vooruit kan.
Zo’n set kost misschien aan de voorkant iets meer tijd, maar het resultaat is ook dit keer weer dat de vergunning ruim binnen de 8 weken en zonder aanvullingen verleend kon worden.

Voldoening noemen we dat.