Tweekapper Buitenplaats Haagwijk  |  Voorschoten

Meer projectinformatie volgt…

projectlocatie
Buitenplaats Haagwijk
Voorschoten  |  Zuid-Holland

opdrachtgever
Stichting Duivenvoorde
Visade

ontwerp
2012

projectsamenwerking
KOENVANHEESWIJKarchitecten